Disclaimer:
Ondanks de grote zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website MusicGear.nl is het mogelijk dat informatie die op de website staat onvolledig c.q. onjuist is. Fouten en onjuistheden kunnen niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website MusicGear.nl. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie die door middel van de website MusicGear.nl verkregen is. Mocht u op onze website foutieve informatie tegenkomen dan kunt u altijd contact opnemen met ons per e-mail op ger@musicgear.nl. Wij zullen dan de eventuele foutieve informatie, als na controle blijkt dat de door u gemailde informatie juist is, meteen meteen aanpassen.

Advertenties
MusicGear.nl/Music&Media staan niet in voor de juistheid en de volledigheid van alle gepresenteerde advertenties en informatie, deze komen volledig voor eigen risico van gebruiker.

MusicGear.nl/Music&Media aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of aansprakelijkheid voor eventuele schade, met inbegrip van directe dan wel indirect gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van getoonde advertenties van de website MusicGear.nl.

MusicGear.nl